Op dit platform worden twee grote energiebesparende initiatieven besproken, namelijk Nul op de Meter (gasloos wonen) en BENG (bijna energieneutraal). Alle energiebesparende maatregelen die je kan toepassen op je huis (en eigenlijk ook je leven) worden daarbij uitgebreid uitgelegd. We hebben je verteld hoe zonnepanelen en -collectoren, isolatie, een cv-ketel met zonneboiler, een warmtepomp en warmteterugwinning werkt en wat de voordelen ervan zijn. Zelfs het topic elektrisch rijden hebben we behandeld, omdat we het mooi vinden dat we allemaal ons steentje (op meerdere vlakken) kunnen bijdragen aan een schoner klimaat. Het mooie aan al deze energiebesparende maatregelen is dat je subsidies kunt aanvragen hiervoor. Dat houdt in dat je van de overheid of de gemeente geld kunt ontvangen voor het aanbrengen of ondernemen van verbeteringen op het gebied van verduurzaming. Hieronder leggen we aan je uit welke wegen je moet bewandelen om in aanmerking te komen voor een subsidie verduurzaming. 

SEEH

Een mooi overheidspotje voor het aanvragen van subsidie voor het isoleren van je huis is SEEH. Deze afkorting staat voor subsidieregeling energiebesparing eigen huis. De voorwaarde is dat je minstens twee isolatiemaatregelen treft voor het huis. Kijk op Rijksoverheid.nl of je voldoet aan de voorwaarden. 

Gemeentepotjes 

De eerstgenoemde subsidie verduurzaming is landelijk geregeld. Toch zetten veel gemeentes ook nog eens extra in op verduurzaming. Als je naar de website van jouw gemeente gaat en je navigeert naar ‘inwoners’, dan tref je wellicht al snel het kopje subsidie. Lees daar wat de mogelijkheden zijn en waar je je moet aanmelden voor een subsidie.  

Postcoderoosregeling 

Een mooi coöperatief initiatief is de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling genoemd in de volksmond. Wanneer je als particulier met anderen samen investeert in het opwekken van duurzame energie krijg je korting op de energiebelasting. Een voorbeeld is het aanleggen van een zonneweide: een weide vol met zonnepanelen. Dit initiatief is te ondernemen als je op dezelfde cijferpostcode woont. 

ISDE

De volgende tegemoetkoming heet voluit Investeringssubsidie Duurzame Energie. Wanneer je overweegt een warmtepomp of zonneboiler aan te schaffen, kan je hier letterlijk je handje ophouden. Deze stimulatie is bedoeld om meer mensen warm te laten lopen voor het afbouwen van het gasgebruik en te kiezen voor duurzame warmte. 

Lenen

Geld voor verduurzaming van je woning kan je ook gewoon lenen. Een mogelijkheid hiervoor is het Nationaal Warmtefonds, voorheen het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds verstrekt energiebespaarleningen. Die leningen hebben uiteraard aantrekkelijke voorwaarden. Op die manier is het voor iedereen mogelijk om het huis te verduurzamen. Als jou dit niets lijkt, kan je ook altijd nog bij je hypotheekadviseur aankloppen. Bij sommige hypotheken kan je namelijk energiebespaarmaatregelen gewoon meefinancieren.