De overheid heeft een stip op de horizon gezet: vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om duurzamer te bouwen. Deze nieuwe wet heet BENG, wat staat voor bijna energieneutraal. Het mooie aan deze besluitvorming is dat deze geldt voor heel Europa. Deze nieuwe richtlijnen worden een nieuw meetinstrument voor energieprestaties van woningen en utiliteitsbouw. Wil je dus een nieuwbouwhuis kopen, dan moet dat huis voldoen aan grofweg drie eisen die zijn voortgevloeid uit het Energieakkoord en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). We vertellen je hieronder graag uitgebreid wat die drie eisen precies inhouden. 

1. Maximum energie

“De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.” Simpeler: een maximum aan hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en verkoelen. Bij deze maatregel gaat het erom dat je de energiebehoefte van een gebouw zoveel mogelijk beperkt. En alleen goede isolatie is dan te simpel: deze maatregel gaat veel verder dan dat. De controleurs kijken bijvoorbeeld ook naar de verhouding van glas ten opzichte van een dichte gevel en de mate van kierdichting. Als het gebouw meer energie nodig heeft dan is toegestaan, moeten andere factoren aangepakt worden. Er wordt dus niet meer akkoord gegaan met bouwontwerpen die energie slurpen.

2. Maximum primair fossiele brandstof

“Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.” Simpeler: een maximum aan hoeveelheid primair fossiele brandstof die nodig is voor verwarmen, verkoelen, warm tapwater en ventilatie. Eigenlijk komt inhoudelijk veel neer op punt 1: je mag niet meer fossiele brandstof nodig hebben dan de voorschreven waardes. Ga je daar toch overheen, dan moet je dat zogenoemde tekort anders verwerven. Een mooie oplossing is hernieuwbare energiebronnen inzetten, want de daarvanuit opgewekte energie wordt afgetrokken van de energie die je nodig hebt uit fossiele brandstof. De behoefte aan fossiele brandstof wordt dan dus lager en daardoor zit je minder snel aan het maximum dat is voorgeschreven.

3. Minimum hernieuwbare energie

“Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.” Simpeler: een minimum aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Het klinkt als abracadabra, maar het komt erop neer dat je huis nog maar minimale vervuiling mag ‘aanrichten’. Dat betekent dat je zelf aan het werk moet om energie op te wekken. Wat je minimaal moet opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen staat dus sinds 2021 voorgeschreven. Hernieuwbare energie is niet alleen afkomstig uit zon, maar ook uit biomassa, buitenlucht en bodem.  

Onder de categorie ‘Verduurzaming’ vallen ontzettend veel artikelen die allemaal op hun beurt vertellen hoe je met een bepaalde methode je huis kan verduurzamen.