Wanneer je een huis gaat kopen, is het slim om altijd na te denken over verbouwmogelijkheden. Misschien is een extra slaapkamer middels een verbouwing geen wens voor nu, maar als je totaal onverwachts een drieling verwacht, kan dat ineens prioriteit krijgen. Dan weet je in ieder geval of het mogelijk is en dus waar je aan toe bent. In een bouwkundig rapport kan je eventuele verbouwmogelijkheden laten meenemen, zodat daarin een voorstel opgenomen kan worden.

Financieel overzicht

Soms is het verbouwen van een woning niet een wens maar een voorwaarde, omdat het huis gebrekkig blijkt. Ook dan is het prettig als dit meegenomen wordt in het eindrapport. De kosten voor het oplossen van gebreken zijn daarin beraamd, zodat je een overzichtelijk financieel plaatje hebt. Het kostenplaatje maakt duidelijk hoeveel geld in de woning geïnvesteerd moet worden om haar weer toekomstbestendig te maken. Met dit plaatje kan je weer naar de aannemer om de verbouwing door te spreken.

Verbouwkosten

Daarnaast kan het kostenplaatje gebruikt worden voor de extra aanvraag bij je hypotheek van een bouwdepot. Een bouwdepot is een aparte rekening, alleen bedoeld om de (ver)bouwkosten van je huis te betalen. Je gaat een lening aan bij de bank voor maximaal twee jaar. Zodra je kosten maakt om de verbouwing of bouw te betalen, stuur je de facturen rechtstreeks naar de bank. De bank betaalt de rekeningen dan direct uit je bouwdepot. Wanneer je zelf kosten voorschiet, maakt de bank het betreffende bedrag over naar jouw eigen rekening. Over het geld in het bouwdepot ontvang je een rente die iets lager is dan de hypotheekrente die je betaald.