Wanneer je eindelijk het huis van je dromen in bezit hebt, is het belangrijk om rekening te houden met de kosten voor eventuele belastingen die daarbij komen kijken. Je krijgt namelijk meer vaste lasten wanneer je een eigen woning hebt. Eén van de belastingen waar je rekening mee moet houden als je een huis gaat kopen is de afvalstoffenheffing. Met het geld dat je hiervoor betaalt wordt bijvoorbeeld het huisvuil opgehaald, maar ook afgevoerd en verwerkt. Je bent deze afvalstoffenheffing verschuldigd zodra je woningeigenaar bent, ook al maakt je geen gebruik van deze service.  

Wat wordt bedoeld met afvalstoffen?

De definitie van afvalstoffen, volgens de Wet milieubeheer, zijn alle stoffen, mengsels of voorwerpen, die de houder daarvan kwijt wil of kwijt moet. Dit zal voor jou voornamelijk huishoudelijk afval zijn en eventueel het puin van een grondige verbouwing.

Wie betaalt de afvalstoffenheffing?

De afvalheffing in 2022 betaal je in veel gemeenten zodra je een woning in gebruik neemt. De heffing wordt dan berekend aan de hand van de grootte van jouw huishouden. Er gelden verschillende tarieven voor éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Om hier een lijn in te trekken is de situatie van het huishouden op 1 januari leidend en dat wordt dan ook gebruikt om tarief voor de rest van het jaar vast te stellen.

Daarnaast is het ook zo dat je tegenwoordig vaak betaalt voor leging. Omdat het scheiden van afval wordt gestimuleerd is het ophalen van papier en plastic gratis, maar betaal je voor grof- en groenvuil per leging of gewicht. Dit wordt bijgehouden doormiddel van een chip, die wordt gescand zodra je hem aan de straat zet en dan zal je dan ook pas betalen.

Hoeveel betaal je?

Hoeveel je uiteindelijk precies moet betalen voor de afvalstoffenheffing van 2022, hangt af van de gemeente waarin je woont. Zij bepalen hoeveel ze nodig hebben om het afval goed te verwerken en dit betekent dan ook dat het bedrag flink kan verschillen per gemeente. Daarom is het nooit verkeerd om dit al een keer van te voren te checken. Uiteindelijk betaal je doormiddel van een gemeentelijke belastingaanslag die je in februari van ieder jaar kunt verwachten.

Afvalstoffenheffing terugvragen

Mocht je nou net verhuisd zijn naar een andere gemeente en heb je niet het hele kalenderjaar op dezelfde plek gewoond, dan wordt een deel van de gemeentelijke belastingen lager of terugbetaald. Je kunt de afvalstoffenheffing dus terugvragen bij verhuizing. Wat je terug krijgt is gebaseerd op het aantal complete maanden dat je niet in de oude gemeente woonde. Net als de hoogte van de belasting verschilt het ook per gemeente hoe de teruggave is geregeld. Soms krijg je het automatisch terug, maar houdt er ook rekening mee dat je er zelf achteraan moet gaan.