Als kersverse woningeigenaar kun je jaarlijks een aanslagbiljet ontvangen. In dit biljet zijn de gemeentelijke belastingen opgenomen die door de gemeente in rekening worden gebracht. Denk aan de rioolheffing, onroerendezaakbelasting of zelfs hondenbelasting. Daarnaast zijn er ook nog nutsvoorzieningen die je bij je vaste lasten op kunt tellen. Al met al zijn dit best wel wat kosten. Je bent dan ook vast benieuwd naar wat daarmee gebeurd als je gaat verhuizen. Nou, gelukkig voor jou worden deze kosten gewoon verrekend!

Verrekenen eigenaarslasten

De vasten lasten worden betaald door degene die op 1 januari in het kadaster geregistreerd staat. Van deze persoon wordt verwacht dat aan de kosten voor het hele jaar wordt voldaan. Wanneer het tijd is om het huis te verkopen en er een nieuwe enthousiaste koper (zoals jij!) gevonden is, dan worden de afspraken over de verrekening van de vasten lasten in de koopovereenkomst vastgesteld. De notaris rekent uit wat de kosten voor beide partijen zullen zijn. Waarna de koper een notarisafrekening op de mat krijgt waar de kosten op staan wat betreft de vasten lasten.

Let op: Het gaat hier over de eigenaarslasten, de gebruikslasten berekend de notaris niet. Gebruikslasten kun je laten verrekenen bij de gemeente. Stel je verhuisd binnen de gemeente, dan is de kans groot dat je deze kosten meeneemt.

Verrekenen nutsvoorzieningen

Het is ook mogelijk om nutsvoorzieningen te verrekenen, dit gaat op een andere manier omdat deze kosten maandelijks geïnd worden. Het is dan slim om datum van overname te laten noteren in het koopcontract. Meestal gaat het allemaal wel goed, maar dan heb je in ieder geval nog iets om op terug te vallen. Je wil natuurlijk voorkomen dat jij per ongelijk de rekening krijgt terwijl de andere partij hier eigenlijk verantwoordelijk voor is. Kortom, het voorkomt onduidelijkheid en het verlaagd eventuele risico’s