Om een huis te bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Vroeger ook wel bekend als een bouwvergunning. Wat moet je precies doen om een omgevingsvergunning te krijgen? VFO Architects | Urban design heeft veel ervaring met dit proces.

Bouwen van een eigen woning

Alles begint natuurlijk bij de ambitie om een eigen woning te bouwen. De eerste stap is om geschikte grond te vinden om op te bouwen. Ieder perceel heeft een eigen bestemmingsplan. Wil je een woning bouwen? Dan is het handig dat het bestemmingsplan zo is opgesteld, dat het de mogelijkheid geeft om een woonhuis te bouwen. Wanneer dit niet het geval is en je toch graag op dit perceel wil bouwen, moet je aan de gang met een bestemmingsplanwijziging. Om te controleren wat voor bestemmingsplan er op het desbetreffende perceel zit, kan je kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpen met een architect

Als je het juiste perceel hebt, kan je starten met het ontwerptraject. Dit doe je vaak samen met een architect. Jouw dromen en inspiratie worden vertaald naar een concreet, technisch kloppend ontwerp. Het is zeker aan te raden om een architect in de arm te nemen. Een architect weet namelijk precies welke spelregels gevolgd moeten worden.

Huis ontwerpen

Aan de hand van het kwaliteitsplan van de gemeente, ga je bepalen hoe jouw woning eruit komt te zien. In sommige straten moet je je aanpassen aan het straatbeeld. Als jouw ontwerp concreet is, kan je deze indienen bij de redelijke eisen van welstand. Dit is een commissie van de gemeente, die jouw ontwerp gaat beoordelen aan de hand van de redelijke eisen die zij stellen op die locatie. Dat leidt uiteindelijk tot een goedkeuring van welstand. Een architect kan je hierin begeleiden. Zij zorgen ervoor dat het plan op de juiste manier wordt ingediend. Ook wanneer er wijzigingen moeten worden gedaan, kan een architect je hierin ondersteunen.

Omgevingsvergunning

Bij een definitief akkoord vanuit de gemeente, kan je je voorbereiden om de omgevingsvergunning in te dienen. De architect zorgt ervoor dat alle technische tekeningen in orde zijn, zodat de gemeente de woning ook constructief kan beoordelen. Als de omgevingsvergunning is vergeven, is er nog periode van zes weken voordat deze onherroepelijk is. In deze zes weken kan er nog bezwaar gemaakt worden door omwonenden. Als deze weken voorbij zijn en er geen bezwaar is gemaakt, kan de aannemer aan de slag.