Zodra je je gaat verdiepen in vergunningstekeningen, popt het begrip bestemmingsplan op. Bestemming betekent letterlijk wat er mag staan op de grond en mag gebeuren met de woning. Hiermee houdt de gemeente een beetje de touwtjes in handen, omdat zij in de gaten moet houden dat een goede ruimtelijke ordening blijft bestaan. Vooral als je gaat bouwen of veranderingen wil aanbrengen aan de woning of het perceel, is het verstandig om hiernaar te kijken. De gemeente bepaalt namelijk hoe groot een huis mag zijn en waar het aan moet voldoen. Dus hoe hoog mag er gebouwd worden, hoeveel meter moet de woning van de straat af staan, mag er een schuurtje gebouwd worden, et cetera.

Als het bouwplan niet in het bestemmingsplan past, moet het bouwplan aangepast worden. Het aanvragen van een wijziging op het huidge bestemmingsplan is ook een optie, maar duurt vaak erg lang en is kostbaar. We vertellen je in dit artikel graag waaruit een bestemmingsplan bestaat en hoe je een bestemmingsplan kan opmaken of wijzigen

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Alle bestemmingsplannen bestaan uit drie onderdelen: een toelichting, een verbeelding en de regels. De toelichting vormt de goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Hierin wordt ingegaan op het doel, het beleid, het plangebied, de omgevingsaspecten (zoals lucht, bodem, flora en fauna) en de uitvoerbaarheid. De verbeelding is eigenlijk gewoon een digitale kaart met bestemmingen en aanduidingen die met kleuren zijn vormgegeven. De regels zijn specifiek de regels die gelden voor dat type bestemmingsplan.

Er zijn grofweg zes soorten bestemmingsplannen: agrarisch, bedrijf, wonen, bos, verkeer of sport. Elke categorie heeft haar eigen regels uiteraard en die vind je eenvoudig online. De structuur van de regels van bestemmingsplannen moet voldoen aan de landelijke standaarden: SVBP (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen). Als leek kom je daar niet zomaar uit. Daarom vertellen we je hierna hoe je een bestemmingsplan kan opmaken of wijzigen.

Hoe kan je een bestemminsplan opmaken of wijzigen?

Een bestemmingsplan wijzigen is niet eenvoudig. Alle plannen zijn nogal onderhevig aan maatschappelijke invloeden. De balans tussen grond, natuur en woonomgeving moet te allen tijde in acht worden gehouden. Iets wijzigen voelt dus altijd als opboksen tegen iets wat al langere tijd zo bepaald is. Als je een bestemmingsplan wil wijzigen, bijvoorbeeld omdat je een huis wil bouwen op een stuk grond dat nog de bestemming agrarisch heeft, is het slim om eerst contact op te nemen met de betreffende gemeente. Het afdelingshoofd kan je vertellen wat de mogelijkheden zijn hiervoor. Daarna kom je al snel uit bij een externe partij die voor jou een bestemmingsplan kan opmaken of wijzingen. Er bestaan veel adviesbureaus voor ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Zij weten exact wat het rechterlijke pad is dat je moet bewandelen.