Steeds meer mensen hebben moeite om een geschikte woning te kopen. Er wordt momenteel dan ook gesproken van een woningtekort. Toch is de doorloopsnelheid van een nieuwbouwwoning relatief langzaam volgens diverse meningen. Vraag en aanbod speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Maar welke factoren spelen nog meer mee? En waarom worden er niet meer nieuwbouwprojecten opgeleverd om het woningtekort te onderdrukken? Accent Adviseurs, specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, geeft antwoord.

Wat is een bestemmingsplan?

Het is in Nederland zo geregeld dat projectontwikkelaars een bestemmingsplan nodig hebben om een woningbouwproject te realiseren. Een bestemmingsplan is een juridisch document waar de gebruiks- en de bouwmogelijkheden worden vastgelegd. Hier komt ontzettend veel bij kijken. Daarom wordt er vaak voor gekozen om een gespecialiseerd adviesbureau, zoals Accent Adviseurs, in te schakelen. Er moet namelijk onderzoek worden gedaan naar veel verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan flora en fauna, geluid, archeologie, stikstof, bodem etc. Als bij een bepaalde factor iets in strijd is met de richtlijnen, moet er vervolgonderzoek worden gedaan. Dit totale traject neemt weken tot maanden in beslag.

Procedure nieuwbouw bij de gemeente

Zodra al het onderzoek is afgerond, wordt het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente wordt het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Er kan dan bezwaar worden gemaakt op het plan. Dit wordt een zienswijze genoemd. De gemeente maakt hier een zogenoemde ‘nota van zienswijzen’ van en passen waar nodig het bestemmingsplan aan. Vervolgens wordt het, eventuele aangepaste, bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Degene die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep bij de Raad van State. Dat proces kan maanden tot één jaar duren.

Reden achterblijven nieuwbouwprojecten

Kort samengevat: een projectontwikkelaar heeft niet zomaar akkoord om een nieuwbouwproject van start te laten gaan. Hier komt veel bij kijken. Daarnaast is er ook sprake van schaarste aan bouwgrond. Het is namelijk zo dat in een gemeente maar een beperkt aantal plekken ‘stedelijk gebied’ zijn. In principe mag enkel in stedelijk gebied gebouwd worden. Een mogelijkheid die de afgelopen tijd steeds vaker wordt besproken, is om buitengebied beschikbaar te stellen voor nieuwbouw. Een andere belemmerende factor kan zijn de afspraken over hoeveel woningen per gemeente gebouwd mogen worden.

Oplossing woningtekort

Een oplossing voor het probleem kan dus zijn om het totaal aantal woningen per gemeente op te schroeven. Daarnaast kan er gekozen worden om het buitengebied te gebruiken om nieuwe woonwijken te realiseren. Echter zijn beide oplossingen niet zomaar toe te passen.