Een huis bouwen doe je niet door een stuk grond te kopen en domweg te beginnen met het aanleggen van de fundering. Er gaat een enorm groot proces vooraf aan het bouwen van een huis. Je moet namelijk voldoen aan veel regels die door de gemeente zijn bepaald in het bestemmingsplan. Dat is ook zo als je een huis gaat kopen dat behoort tot de bestaande bouw. Het is dan heel goed om te weten welke regels golden tijdens de bouw van deze woning. De tekeningen die nodig zijn voor het aanvragen van een bouwvergunning worden vergunningstekeningen genoemd. Als het goed is, heeft de huidige woningeigenaar deze goed bewaard. Zoiets heb je namelijk nodig als je bijvoorbeeld het huis wil gaan verbouwen. We vertellen je hieronder wat vergunningstekeningen precies zijn en waarvoor je ze nodig hebt.

Wat zijn vergunningstekeningen?

Zoals gezegd zijn vergunningstekeningen documenten waarin de bouwregels die golden op moment van bouwen zijn uitgewerkt voor dat perceel en die woning. De meeste vergunningstekeningen bestaan uit een situatieschets, plattegronden, doorsneden van de woning, de (gevel)aanzichten, de principedetails en eventueel de constructietekening. Deze tekeningen worden door de gemeente getoetst op veiligheid, gebruik en esthetisch. Vaak hoor je dat de bouw van een woning lang op zich laat duren, omdat de vergunning nog niet rond is. Meestal gebeurt dat omdat de gemeente te veel problemen ziet ten opzichte van veiligheid, gebruik en uiterlijk. Meestal zijn die eerste twee elementen wel in orde; vaak gaat het om uiterlijk. Een huis moet vaak binnen een wijk en binnen dat straatbeeld passen. Als een huis daar te veel van afwijkt, moeten de vergunningstekeningen aangepast worden.

Waarvoor heb ik ze nodig?

Je hebt de vergunningstekeningen van het huis dat je wil kopen nodig, omdat je dan weet of het huis en eventuele bijgebouwen wel rechtsgeldig zijn gebouwd. Je zou denken dat je daaraan niet mag twijfelen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het komt namelijk zeker wel voor dat bij het aanvragen van een verbouwing van de bijbehorende schuur blijkt dat die bestaande schuur illegaal is gebouwd. Als zo’n schuur er dus niet had mogen staan, mag je die ook zeer zeker niet verbouwen. Als een gemeente besluit in zo’n geval te gaan handhaven, is de kans groot dat je de complete schuur moet platgooien. En daar gaat je droom van een schoonheidspraktijk aan huis.

Een bouwkundige inspecteur zal altijd vragen naar deze vergunningstekeningen en ze beoordelen. Weer een reden waarom het uitvoeren van een bouwkundige inspectie een zeer verstandige keus is! Verder kan je ook altijd bij de verkopend makelaar de vergunningstekeningen opvragen. Daarnaast kun je in het bouwarchief van de gemeente met jouw eigen DigiD opzoeken welke vergunningen op de woningen zijn verleend.