Het is iets waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar ook deze kosten mag je gaan betalen als je een eigen huis hebt gekocht; de waterschapsbelasting. Met dit geld betaalt het waterschap bijvoorbeeld het bouwen van dijken, kades, sloten en plassen. Een ver van je bed show? Nee hoor want in een land als Nederland is dit van groot belang. Daarnaast zorgt het waterschap er ook voor de waterstand en de waterkwaliteit goed blijft. Iets waar jij uiteindelijk ook erg veel profijt aan zal beleven!

Soorten waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting bestaat uit drie verschillende soorten belasting. Aan welke je mee betaalt hangt af van jouw situatie:

  • Watersysteemheffing

Dit heeft vooral te maken met wateroverlast. Het geld dat je hiervoor betaald wordt ingezet om dit te voorkomen.

  • Zuiveringsheffing

Wanneer jouw woning aangesloten is op het riool, dan betaal je zuiveringsheffing woonruimten. Dit betekent dat je mee betaalt aan het schoonmaken van afvalwater.

  • Verontreinigingsheffing

Deze kosten betaal je als jouw woning niet aangesloten zit op het riool.

Waterschapsbelasting 2022

Ieder jaar krijg je net als bij iedere andere belasting een voorlopige belastingaanslag met daarop hoeveel waterschapsbelasting je moet betalen. Hoeveel je moet betalen hangt af van de situatie waarin je je bevindt. De zuiverings- en verontreinigingsheffing die je moet betalen heeft te maken hoeveel water dat je verbruikt. Een keertje minder douchen is dus niet alleen voordelig voor het milieu! Waterschapsbelasting berekenen voor 2022 kun je doen met behulp van de verschillende schema’s die je online kunt vinden. Hiermee kun de kosten vergelijken met voorgaande jaren en je vind je er de precieze prijzen per hectare. Zo kun je je voorbereiden op wat je kwijt zal zijn.

Waterschapsbelasting betalen

Op de aanslag staat precies hoelang je de tijd hebt om de belasting te betalen, meestal is dit 6 weken. Betaal je niet op tijd dan word je op de vingers getikt en krijg je een aanmaning. Ben je het er niet mee eens en wil je daarom niet betalen? Dan kun je bezwaar indienen. Ook is het mogelijk om een kwijtschelding aan te vragen. Dit doe je beide bij jouw waterschap, welke partij dit is ligt aan de locatie waar je woont. Ook dit kun je online opzoeken.