Wanneer je een gelukkige nieuw huiseigenaar bent moet je veel dingen zelf gaan regelen. Wanneer iets stuk is zal je zelf met een oplossing moeten komen en bepaalde kosten zitten niet meer bij de prijs inbegrepen, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen. Eén van de belastingen die op jouw bordje terecht komt is de rioolheffing. En nee als je hier niet aan mee betaalt gaat het thuis niet stinken, het heeft voornamelijk met het watergebruik te maken. Maar wat betekent dit nu precies? Hoeveel gaat dit kosten? En wat moet je daarvoor regelen? Antwoord op al deze vragen krijg je in dit artikel.  

Wat is rioolheffing?

De rioolheffing is een belasting die huishoudens en bedrijven moeten betalen om het behoud van de riolering te kunnen financieren. Een goed werkend rioleringssysteem is van groot belang omdat het bijdraagt aan onze hygiëne en daardoor is het van belang voor de volksgezondheid. Maar ook voor het milieu is het niet onbelangrijk. Je betaalt de rioolheffing dan ook voor:

  • De afvoer van afvalwater
  • De afvoer en opslag van hemelwater
  • Het op peil houden van grondwater
  • De kosten de van riolering

Wie betaalt de rioolheffing?

Rioolheffing betalen als huurder, dat gebeurt niet. De kosten van de rioolheffing liggen bij de eigenaar of gebruiker. Dit betekent dat deze heffing bestaat uit twee soorten belasting:

  • Eigenarenbelasting: dit wordt opgelegd aan mensen die op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staan als eigenaar van een pand.
  • Gebruikersbelasting: Dit wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen.

Hoe dit er precies uit komt de zien hangt af van de gemeente waarin je woont, zij mogen hier zelf keuzes in maken.

Hoeveel moet je betalen?

Zoals je misschien door de vorige alinea al had verwacht verschilt de hoogte van de rioolheffing in 2022 per gemeente. De rioolheffing kosten worden per gemeente bepaalt. Een voorwaarde hierbij is dat de totale opbrengst nooit hoger mag zijn dan dat de gemeente daadwerkelijk nodig heeft. Daarnaast is de gemeente niet verplicht om zowel de eigenaar- als gebruikersbelasting op te leggen. Een aantal hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om alleen het eigenaars deel te innen, omdat dit al vast staat.

Hoe wordt de hoogte van de rioolheffing berekend?

De hoogte van de rioolheffing kan dus erg verschillen in hoogte, dit hangt af jouw watergebruik. Ook kan het zo zijn dat de prijs wordt opgelegd, dit is vaak bij een bedrijfspand en daar zal je dan ook niet zo veel mee te maken krijgen. Maar ook dit hangt weer af van de gemeente waarin je woont. Dus wil je precies weten hoe het zit? Kijk dan op de site van jouw gemeente!