Project Lindehof ligt centraal en tegen Veldhoven aan en past met zijn concept bij de woonvisie van gemeente Veldhoven. Zij willen namelijk graag dat er nultreden-woningen beschikbaar komen voor senioren. Want er zijn steeds meer senioren die langer zelfstandig willen blijven wonen. Helaas kunnen zij steeds minder vaak terug vallen op mantelzorg of thuiszorg, waardoor wonen in Lindehof dé perfecte oplossing is. Dit project zorgt voor een levendige gemeenschap met aandacht voor elkaar.

Samenkomen

Met dit uitgangspunt werd Lindehof dan ook ontworpen. Men koos voor verkaveling met de opzet van een hofje. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en samenhorigheid, zonder dat de nodige privacy verloren gaat. Dit creëert een gemeenschap waarin ouderen elkaar kunnen helpen en het gaat eenzaamheid onder ouderen tegen.         

Duurzaamheid

Daarnaast wordt het thema duurzaamheid ook meegenomen in het ontwerp van het project. De woningen worden niet alleen duurzaam gebouwd, maar in het midden van het hof vind je bijvoorbeeld ook een groentetuin. Dit biedt de mogelijkheid om zelf groentes te verbouwen, actief bezig te zijn en te ontmoeten. Ook wordt de wijk zo vormgegeven dat alternatieven voor de auto aantrekkelijker worden en er wordt rekening gehouden met verschillende dieren, die in deze omgeving leven.  

Toekomstbestendig

Lindehof is dus uitermate geschikt voor senioren die graag op zichzelf willen blijven wonen en open staan voor ontmoetingen. Doordat er op allerlei verschillende manieren rekening gehouden wordt met de doelgroep en de omgeving zijn deze woningen toekomstbestendig, waardoor er extra lang van genoten kan worden.