Jouw bod op het huis is geaccepteerd en je krijgt een koopcontract onder je neus geschoven. In dit koopcontract staan de afspraken die je met de verkopende partij hebt gemaakt beschreven. Jij zet een krabbel en de verkopende partij ook. Maar wat dan? De notaris stelt na verloop van ontbindende voorwaarden twee akten op: een leveringsakte en een hypotheekakte.   

Wat is een leveringsakte?

Een leveringsakte, ook wel een transportakte, wordt opgesteld nadat de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Een leveringsakte wordt door een notaris opgemaakt. Door deze akte komt de woning op jou/jullie naam te staan en wordt de woning dus officieel overgedragen van de oude eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Uitganspunt van de leveringsakte is de eerder getekende koopovereenkomst. De akte wordt ondertekend door jou, de verkopende partij en de notaris. Vervolgens word je door de notaris ingeschreven bij de openbare registers van het Kadaster. Op dat moment ben jij de officiële nieuwe eigenaar van de woning.  

Wat is een hypotheekakte?

Een hypotheekakte is het officiële contract voor een hypotheek wat wordt opgesteld door de notaris. Alle gegevens en afspraken tussen jou en de geldverstrekker worden in deze akte opgenomen. Kort samengevat: jij tekent dat jouw woning als onderpand gebruikt mag worden in ruil voor een geldlening om de woning te kunnen betalen. Een hypotheekakte wordt ondertekend door jou, de geldverstrekker en de notaris. In veel gevallen is de geldverstrekker zelf niet aanwezig bij ondertekening. In plaats daarvan is een medewerker van de bank gemachtigd om te tekenen. Om de hypotheekakte definitief te maken, moet deze door de notaris worden ingeschreven bij de het Kadaster. 

Kosten en belasting

Vaak worden een leveringsakte en een hypotheekakte als één pakket aangeboden. De kosten variëren per notaris. Het is dus zeker aan te raden om verschillende offertes op te vragen. De tarieven beginnen bij zo’n €600 en lopen op tot een kleine €2000. Het vergelijken waard! 😉   

Good to know, sommige kosten kunnen eenmalig worden afgetrokken van de belasting. Dit geldt helaas niet voor de kosten van de leveringsakte, maar wel voor de notariskosten van de hypotheekakte.