Een mooie tegemoetkoming voor huiseigenaren in Nederland is de hypotheekrenteaftrek. Dit is ontstaan omdat de overheid het woningbezit in Nederland wilde stimuleren. En zo’n stimulatie werkt vaak goed als zij uitgedrukt wordt in geld, want wij Nederlanders zijn een zuinig volk. Wij houden van geld (besparen)! Simpel gezegd krijg je bij hypotheekrenteaftrek geld van de overheid als je een huis koopt als beloning. Dit geld kan je maandelijks of jaarlijks ontvangen, maar je krijgt het in theorie zo lang als de looptijd is van je hypotheek (tot een maximum van 30 jaar) – uitzonderingen daargelaten. Het komt erop neer dat je maandlasten lager worden, waardoor een huis kopen makkelijker te doen is. Hoe dit precies werkt, leggen we graag aan je uit.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is vaak een ingewikkeld verhaal, dus we proberen het in Jip-en-Janneketaal aan je uit te leggen. De gemiddelde Nederlander werkt en heeft dus een inkomen. Dat inkomen komt voort uit loondienst en om die reden krijg je altijd je loon netto op je bankrekening gestort. Alles wat namelijk van je brutoloon afgetrokken moet worden, zoals belasting en geld voor je pensioen, wordt door je werkgever geregeld. Vooral dat stukje belasting dat je moet betalen, is belangrijk voor het verhaal hypotheekrenteaftrek.

Als je je hypotheek afbetaalt, mag de rente die je moet betalen worden afgetrokken van je brutosalaris. Dat betekent dat er dus eerst kosten betaald worden van je inkomen, voordat je belasting gaat betalen over je inkomen. In die laatste stap ga je namelijk van bruto naar netto. En hoe lager je inkomen, hoe minder belasting je betaalt. Het is dus heel gunstig om je inkomen omlaag te trekken door je hypotheekrente ervan te betalen voordat je belasting betaalt over je salaris. Dit belastingvoordeel wordt hypotheekrenteaftrek genoemd. Je maandlasten worden namelijk lager en daardoor kan je makkelijker een eigen woning kopen. Zorg er wel voor dat je dit alles via Mijn belastingdienst netjes regelt.