Wanneer je een huis koopt, denk je niet meteen na over bodemverontreiniging. Toch is het wel slim om je daar even in te verdiepen. Op 250 duizend plekken in Nederland is de bodem namelijk ernstig vervuild. Je kan via omgevingsdienst.nl in contact komen met de omgevingsdienst in jouw regio die je hiermee verder kan helpen.   

Waar moet je aan denken bij grondvervuiling?

Wat veel mensen namelijk niet weten is dat veel plekken in Nederland gemiddeld of ernstig vervuild zijn. Die laatste categorie betreft maar liefst 250 duizend plekken! Vaak gaat het hier om plekken die járen geleden zijn verontreinigd, maar niet of nauwelijks schoon te maken zijn. Denk hierbij aan plekken waar benzinestations, garages, chemische wasserijen of gasfabrieken stonden en aan landbouwgrond waar vroeger gevaarlijke en inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Deze plekken zijn vaak niet de meest gezonde plekken om te leven. En precies om die reden is het aan te raden om navraag te doen naar de bodem waar je toekomstige woning staat of komt te staan. We vertellen je hieronder kort hoe dat in zijn werk gaat en tegelijkertijd wat daarbij komt kijken. Of vraag naar een schone grondverklaring. Vaak overhandigt de verkopend makelaar deze aan de koper.

Hoe gaat een bodemonderzoek in zijn werk?

Wanneer er aanleiding is voor een bodemonderzoek, bijvoorbeeld omdat vroeger op die grond een wasserette heeft gezeten, wordt altijd begonnen met een historisch bodemonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de onderzoekslocatie. Deze informatie kan komen via de opdrachtgever, de gemeente, de omgevingsdienst of huidige eigenaar/gebruiker. Op basis van dit historisch onderzoek wordt de definitieve onderzoeksstrategie bepaald. Daaruit volgt een verkennend bodemonderzoek. Middels een paar boringen wordt de locatie verkend en geconstateerd of er grondvervuiling/bodemverontreiniging aanwezig is. Verdachte deellocaties worden hierbij intensiever onderzocht. Aan de hand van handboringen wordt inzicht verkregen in de opbouw van de bodem. Op deze manier kan per laag een monster afgenomen worden. Als uit het labonderzoek blijkt dat op die plek bodemverontreiniging is aangetroffen, volgt nader bodemonderzoek. Daaruit kan een saneringsplicht volgen, maar vaak komt het gelukkig niet zover.