Bij een bouwkundige keuring wordt alles van een huis beoordeeld: zowel de binnen- als de buitenkant, maar óók de onderkant! De fundering is namelijk letterlijk de basis van je huis. Als de onderkant van je huis scheef staat, staat je huis ook scheef. Zoiets gebeurt als er beweging plaatsvindt in de ondergrond, waardoor een fundering kan wegzakken. Dat veroorzaakt scheefstand in het huis, die te herkennen is aan scheuren in muren en plafonds. Maar ook middels een stroef te openen raam of deur. Funderingsonderzoek, onderdeel van de inspectie, verloopt eigenlijk altijd visueel. Tenzij er aanleiding is om een uitgebreid funderingsonderzoek in te stellen. Een bouwtechnische keuring zorgt voor duidelijkheid over je eigen woning, maar ook ten opzichte van omwonenden, zeker als het gaat om de fundering van een geschakelde woning. We vertellen je hieronder wanneer een fundering voor problemen kan veroorzaken.

Wanneer kan een fundering problemen veroorzaken?

De fundering van veel woningen in Nederland bestaat uit houten palen. Zolang een paal onder water staat is er niets aan de hand. De schommelingen in het grondwaterniveau kunnen er echter wel voor zorgen dat de paal kan gaan rotten. Door de omgeving, bouwtekeningen of toegang tot de kruipruimte wordt bepaald of een woning op palen staat of gefundeerd is op staal (op de vaste grondslag).

Als je exact wil weten waar je aan toe bent, kan je een funderingsonderzoek laten uitvoeren door een professional. Die mensen zijn erop gericht om jou in zicht te geven in het huidige draagvermogen en de staat van de fundering. Dan weet je of en wanneer herstel nodig is en dat is iets wat je bij het kostenplaatje op moet tellen als je een huis gaat kopen.